2021-02-03

Radni Rady Miasta Garwolina poprzednich kadencji

Skład Rady Miasta VII kadencji (2014-2018)

 1. Marek Jonczak
 2. Bogumiła Krulikowska
 3. Marek Łagowski
 4. Grażyna Makulec
 5. Krzysztof Mazurek
 6. Leszek Mączka
 7. Jarosław Michalik
 8. Krzysztof Ostrowski
 9. Maria Pasik
 10. Jan Paziewski
 11. Jakub Starzyński
 12. Marzena Świeczak
 13. Jan Walczak
 14. Jadwiga Wilbik
 15. Zbigniew Winek

Skład Rady Miasta VI kadencji (2010-2014)

 1. Antoni Frąckiewicz
 2. Marek Janiec
 3. Józef Jędrzejczak
 4. Marek Jonczak
 5. Marek Łagowski
 6. Krzysztof Mazurek
 7. Krzysztof Mianowski
 8. Sławomir Michalik
 9. Krzysztof Ostrowski
 10. Maria Pasik
 11. Jan Paziewski
 12. Michał Rękawek
 13. Krzysztof Wielgosz
 14. Jadwiga Wilbik
 15. Beata Żak

Skład Rady Miasta V kadencji (2006-2010)

 1. Andrzej Dobrowolski
 2. Tomasz Dobrowolski
 3. Antoni Frąckiewicz
 4. Józef Jędrzejczak
 5. Marek Jonczak
 6. Krzysztof Mazurek
 7. Krzysztof Mianowski
 8. Sławomir Michalik
 9. Andrzej Ostolski
 10. Krzysztof Ostrowski
 11. Maria Pasik
 12. Jan Paziewski
 13. Michał Rękawek
 14. Krzysztof Wielgosz
 15. Jadwiga Wilbik

Skład Rady Miasta IV kadencji (2002-2006)

 1. Andrzej Dobrowolski
 2. Tomasz Dobrowolski
 3. Jerzy Duchna
 4. Antoni Frąckiewicz
 5. Marek Janiec
 6. Józef Jędrzejczak
 7. Marek Jonczak
 8. Janusz Krawczyk
 9. Zbigniew Marciniuk
 10. Anetta Masolak-Banowska
 11. Marek Nowicki
 12. Krzysztof Ostrowski
 13. Maria Pasik
 14. Katarzyna Russak
 15. Krzysztof Wielgosz

Skład Rady Miejskiej III kadencji (1998-2002)

 1. Andrzej Dobrowolski
 2. Jerzy Duchna
 3. Franciszek Gurzkowski
 4. Marek Jonczak
 5. Hieronim Kobus
 6. Jarosław Maczkowski
 7. Jerzy Makulec
 8. Zbigniew Marciniuk
 9. Krzysztof Michalik
 10. Tadeusz Mikulski
 11. Barbara Mitek
 12. Marek Mucha
 13. Marek Nowicki
 14. Zbigniew Ochnio
 15. Maria Pasik
 16. Jan Paziewski
 17. Mirosław Piętka
 18. Tadeusz Poczek
 19. Katarzyna Russak
 20. Jacek Sekuła
 21. Irena Skwarek
 22. Roman Talarek
 23. Krzysztof Wielgosz
 24. Krzysztof Żochowski

Skład Rady Miejskiej II kadencji (1994-1998)

 1. Sławomir Adamiak
 2. Jerzy Brzeźnicki
 3. Jerzy Duchna
 4. Romuald Ereminowicz
 5. Tadeusz Gawryś
 6. Zbigniew Gnat-Wieteska
 7. Jarosław Kargol
 8. Jarosław Maczkowski
 9. Krzysztof Michalik
 10. Marek Michalik
 11. Marianna Mikulska
 12. Tadeusz Mikulski
 13. Barbara Mitek
 14. Marek Nowicki
 15. Anna Papińska
 16. Jan Piesiewicz
 17. Juliusz Rękawek
 18. Mariusz Siudowski
 19. Piotr Szczegot
 20. Wojciech Szczegot
 21. Roman Talarek
 22. Zbigniew Winiarek
 23. Ludwika Zapałowska
 24. Jerzy Żelazo

Radni I kadencji wybrani w wyborach uzupełniających - 24.10.1993r.

 1. Mieczysław Głowienka
 2. Jerzy Makulec
 3. Grzegorz Mikulski
 4. Janusz Witak
 5. Jan Wysocki
 6. Tadeusz Zalewski
 7. Ludwika Zapałowska

Skład Rady Miejskiej I kadencji (1990-1994)

 1. Sławomir Adamiak
 2. Adam Bogusz
 3. Jerzy Brzeźnicki
 4. Piotr Chmielak - wygaśnięcie mandatu 29.07.1993r.
 5. Wojciech Czepczyński
 6. Jerzy Duchna
 7. Romuald Ereminowicz - wygaśnięcie mandatu 29.07.1993r.
 8. Tadeusz Głasek
 9. Zbigniew Gnat-Wieteska - wygaśnięcie mandatu 29.07.1993r.
 10. Leszek Gniadek
 11. Cecylia Grela
 12. Antoni Frąckiewicz - wygaśnięcie mandatu 29.07.1993r.
 13. Janusz Jaroń - wygaśnięcie mandatu 29.07.1993r.
 14. Kazimierz Jasiński
 15. Zbigniew Kozłowski
 16. Janusz Krawczyk
 17. Tadeusz Kozicki - wygaśnięcie mandatu 29.07.1993r.
 18. Andrzej Kotlarski - wygaśnięcie mandatu 29.07.1993r.
 19. Jan Maszkiewicz
 20. Janusz Mitek
 21. Jan Piesiewicz - kwygaśnięcie mandatu 29.07.1993r.
 22. Mariusz Siudowski
 23. Paweł Żak
 24. Zygmunt Ża

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..